Rekisteriseloste

Henkilötietolain (1050/2018) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys RY

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

poikonent@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys RY jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta, laskutusta ja markkinointia varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja voidaan antaa yhdistyksen tilitoimistolle ja Yhdistysavaimen palvelimille, mikäli tämä on yhdistyksen asioiden hoidon kannalta tarpeen. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä yhdistykselle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi • Osoite • Sähköpostiosoite • Puhelinnumero • Jäsenen ilmoittamat jäsenyyden hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella hänen liittyessään yhdistykseen tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

7. Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän hallintoon kuuluvalle, jonka tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.