Eettinen ohjeistus

Keski-Suomen Palveluskoirayhdistyksen jäseninä sitoudumme noudattamaan eläinsuojelulain ja sen asetusten vaatimuksia kaikessa koiran koulutuksessa ja siihen liittyvissä tilanteissa. Noudatamme myös Suomen Kennelliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton ohjeita ja määräyksiä, sekä antidoping-määräyksiä koulutus- ja koetilanteissa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiriin liittyvää harrastustoimintaa, vaikuttaa positiivisesti yleiseen asennoitumiseen eettisesti oikeanlaista koiranpitoa kohtaan ja korostaa koiranpitoon liittyvää vastuuta. Palveluskoiratoiminnan perustana on koirien fyysinen ja psyykkinen terveys, niiden yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen ja hyvä kohtelu. Jäseninä toimimme kaikkia kohtaan kohteliaasti, tasapuolisesti ja asiallisesti, sekä arvostamme muita harrastajia. Huolehdimme ja pyrimme lisäämään harrastajien yhteistyötä positiivisessa, toisia kunnioittavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Koirien koulutus perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, jossa oikea-aikainen palkitseminen on tärkeää ja tuottaa parhaan tuloksen. Vaatimusten tulee olla koiran fyysiseen suorituskykyyn ja koulutustasoon sopivat ja koiran on saatava tehdä riittävästi onnistuneita toistoja. On tärkeää, että sekä koiralla että ohjaajalla on koulutustilanteessa hyvä mieli. Jos koulutuksessa käytetään apuvälineitä, niiden tulee olla eläinsuojelulain mukaisia eikä niistä saa aiheutua haittaa, vaaraa tai epämukavuutta eläimelle, kouluttajalle tai ympäristölle. Sairasta koiraa ei kouluteta ja koiran terveydestä huolehditaan asianmukaisesti. Fyysinen rankaisu ja pelotteleminen eivät kuulu hyvään koiran koulutukseen missään tilanteessa.

Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry:n tapahtumissa on kaikenlainen epäeettinen käyttäytyminen yksiselitteisesti kiellettyä. Tämä koskee niin koiria kuin ihmisiäkin. Kaikkiin poikkeamiin yhdistyksen alaisissa tapahtumissa tulee puuttua välittömästi sekä tiedottaa yhdistyksen hallitusta, jonka tehtävänä on ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.