Ylimääräinen yleiskokous su 14.6. klo 14 Koirakorvessa

15.5.2020

Kokouksen jälkeen on mahdollista treenata tottista Koirakorven kentällä. Kuva Touho Häkkinen.
Kokouksen jälkeen on mahdollista treenata tottista Koirakorven kentällä. Kuva Touho Häkkinen.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry:n ylimääräiseen yleiskokoukseen, jolla korvataan poikkeustilanteen vuoksi pitämättä jäänyt sääntömääräinen vuosikokous su 14.6.2020 klo 14 alkaen.

Kokous pidetään Koirakorvessa (os. Saarilammintie 650, Lievestuore) Paikalla on kahvitarjoilu ja kokouksen jälkeen mahdollisuus treenata kentällä tottista. Lisätietoja Koirakorvesta.

Kokouksen asialista:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.
  2. Käsitellään johtokunnan laatima vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
  3. Esitetään johtokunnan laatima tilinpäätös toiminnantarkastajanlausuntoineen edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään sen vahvistamisesta, sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille ja tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpito mahdollisesti antavat aihetta.
  4. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
  5. Palkitaan Vuoden koira -kilpailussa menestyneet sekä muut ansioituneet.
  6. Mahdolliset muut asiat.

Jos jäsen haluaa esittää jonkun muun asian vuosikokouksessa käsiteltäväksi, esitys on jätettävä kirjallisesti johtokunnalle viimeistään 31.5.2020.

Keski-Suomen Palveluskoirayhdistyksen johtokunnan puolesta
Salme Korkala, puheenjohtaja