Yhdistyksen syyskokous ti 27.11. klo 18 - 19

11.11.2018

Yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita syyskokoukseemme, joka pidetään ti 27.11. klo 18 - 19 koirakeskus Haukkuvaaran (Valmetintie 11, Jyskä) yläkerran luentotilassa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. Kokouksen esityslista:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.

2) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä neljä (4) varajäsentä.

3) Valitaan johtokunnan esityksestä jaostot sekä esitetty määrä jäseniä.

4) Päätetään vuosimaksun suuruus.

5) Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio ja päätetään niistä.

6) Mahdolliset muut asiat.